Jakaja Oy valmistaa siilot ja teräsrakenteet asiakkaan tarpeen mukaan. Valmistus voi tapahtua asiakkaan piirustuksin tai Jakaja Oy:n oman suunnittelun piirustuksin. Siilot suunnitellaan ja valmistetaan suunnittelustandardien mukaisesti. Teräsrakenne suunnitellaan ja valmistetaan EN 1090 standardit huomioiden.

Jakaja Oy:llä on kantaviin teräsrakenteisiin CE-merkinnän kiinnittämiseen edellyttämä valmistusoikeus standardin EN 1090-1:2009+A1:2011 mukaan. Sertifikaatti no 2656-CPR-FIN112/1 myöntäjänä DEKRA. Toteutusluokat EXC 1, EXC2 ja EXC 3.

Siilojen ja säiliöiden rakenneratkaisut valitaan käyttökohteen ja tuotteen mukaan. Siilot voivat olla yksi kokonaisuus tai laipallisista lohkoista pinottavia.

Pienempien säiliöiden ja suppiloiden valmistus projekteihin tapahtuu myös normit ja hygienia asiat huomioiden.

Siilot ja säiliöt valmistetaan käyttökohteen mukaan valittavasta materiaalista.

Siilot ja säiliöt varustetaan tarvittavin tarkistus- ja miesluukuin sekä pinnanmittaus yhtein ja varustein.

Siilojen toimitukseen voi sisältyä myös purkulaitteet, suodattimet, punnituslaitteet, tikkaat, kulkusillat ja eristys

Siilot ja teräsrakenteet dokumentoidaan, sekä CE- merkitään.

Jakaja Oy suorittaa myös siilojen, säiliöiden ja teräsrakenteiden asennus- ja kunnossapitotyöt.

Jakaja Oy on toimittanut useita siilostoja elintarvike- ja rehuteollisuuden asiakkaille. Irtomateriaalien lastausasemat ovat myös sisältäneet tuotesiiloja. Jakaja Oy on toimittanut useita kuorma-auton lastausasemalaitteistoja. Lastausasemalla bulkkituotteen lastaukset tapahtuvat joko säiliö- tai avolava kuorma-autoihin.

Jakaja Oy on toimittanut ja asentanut kuorirakenteet valmistamiinsa teräsrakenteisiin rakennuksiin ja siilostoihin.