Ruuvikuljetin on yleisin kuljetintyyppi jauhemaisten ja rakeisten tuotteiden mm. viljan, jauhon, rehun, hakkeen ja kiviainesten siirtoon. Ruuvikuljettimet ovat tiiviitä ja mahdollistavat siten osaltaan tuotantotilojen pölyttömyyden.

Jakaja Oy:n valmistamat ruuvikuljettimet ovat joko putki- tai U-kouru tyyppiä. Ruuvikuljettimessa voi olla useita sisäänmeno- ja ulostuloyhteitä.

Ruuvikuljettimet valmistetaan käyttökohteen mukaan valittavasta materiaalista.

Ruuvikuljettimen rakenneratkaisut valitaan käyttökohteen ja tuotteen mukaan, sekä toteutetaan huoltoystävällisesti.

Ruuvikuljettimet valmistetaan pääosin standardiosista mahdollistaen nopeat toimitukset ja kulutusosien vaihtokelpoisuuden.

Atex ja turvallisuus asiat huomioidaan ruuvikuljettimen suunnittelussa ja valmistuksessa. Laitteet CE- merkitään.

Valmistamamme ruuvikuljettimet on tarkoitettu 24h/ 7pv käyviin tehdaslaitoksiin.

Jakaja Oy suorittaa myös ruuvikuljettimien asennus- ja kunnossapitotyöt.