Elevaattori on yleisin tuotteen pystysuuntaan nostavista kuljettimista elintarvike-, rehu-, metsä- ja energiateollisuudessa. Elevaattorit ovat tiiviitä ja mahdollistavat siten osaltaan tuotantotilojen pölyttömyyden.

Jakaja Oy:n valmistamat elevaattorit ovat joko hihnalla tai ketjulla varustettuja riippuen käyttötarkoituksesta. Hihnan- tai ketjuntyyppi valitaan käyttökohteen (siirrettävän tuotteen) ja hihna- tai ketjuvoiman perusteella. Elevaattorin kupit valitaan siirrettävän tuotteen, hihnanopeuden ja siirtotehon mukaan; kupit voivat olla terästä tai muoviainesta.

Elevaattorit valmistetaan käyttökohteen mukaan valittavasta materiaalista.

Elevaattorin rakenneratkaisut valitaan käyttökohteen ja tuotteen mukaan, sekä toteutetaan huoltoystävällisesti.

Elevaattorit valmistetaan standardiosista mahdollistaen nopeat toimitukset ja kulutusosien vaihtokelpoisuuden.

Atex – ja turvallisuus asiat huomioidaan elevaattorin suunnittelussa ja valmistuksessa. Laitteet CE- merkitään.

Valmistamamme elevaattorit on tarkoitettu 24h/ 7pv käyviin tehdaslaitoksiin.

Jakaja Oy suorittaa myös elevaattorien asennus- ja kunnossapitotyöt