Jakaja Oy

on perustettu vuonna 1988, toimialana materiaalinkäsittelyjärjestelmien ja -laitteiden sekä siilostojen ja teräsrakenteiden suunnittelu, valmistus, asennustoiminta.

Jakaja Oy:n toimitilat sijaitsevat Raumalla Isometsän teollisuusalueella.Toimitilojemme pinta-ala on n. 2150 m2 käsittäen kaksi valmistushallia sekä kokoonpanohallin.

Yrityksen henkilöstön määrä on noin 30 henkilöä. Toimintamme tukena on myös monipuolinen ja luotettava alihankintaverkosto. Toimialamme on materiaalinkäsittelyjärjestelmien kokonaistoimitukset sekä niissä tarvittavien tai niihin liitettävien yksittäisten laitteiden toimitukset. Järjestelmä- ja laitetoimituksiin kuuluvat kappale- ja bulkkitavaran käsittelyssä tarvittavat laitteet ja järjestelmät sekä näiden järjestelmien sähköistys ja automatisointi.

Toimintamme perustuu henkilöstön pitkäaikaiseen kokemukseen alalta. Suunnittelussa ja valmistuksessa lähtökohtana ovat varmatoimiset ja laadukkaat tuotteet. Osoituksena tästä ovat hyvät ja pitkäaikaiset asiakassuhteet.

Toimittajana olemme tunnettuja luotettavuudesta, toimitusvarmuudesta, ammattitaitoisesta henkilöstöstä, joustavuudesta ja palvelukykyisyydestä sekä laadukkaista tuotteista.

Jakaja Oy:llä on kantavien teräsrakenteiden edellyttämä CE-merkintäoikeus suunnittelemiinsa ja valmistamiinsa standardin EN 1090-1 mukaisiin teräsrakenteisiin.